THÔNG BÁO CHUYỂN CỬA HÀNG

Đăng bởi Bui Hanh vào lúc 18/09/2019 - 2083

Đồng Phục Phương Thảo xin thông báo chuyển địa điểm một số cửa hàng trong hệ thống như sau

Cửa hàng 163 Nguyễn Thái Học -> 89 Kim Mã

Cửa hàng 34 Phó Đức Chính -> 43 Phó Đức Chính

Cửa hàng 165 Minh Khai -> 661 Kim Ngưu

Trân trọng kính báo để toàn thể khách hàng được biết !