BẢNG QUY CHIỀU CAO CÂN NẶNG CHUNG CHO CÁC SẢN PHẨM

Đăng bởi Bui Hanh vào lúc 12/04/2021 - 13
BẢNG QUY CHIỀU CAO CÂN NẶNG CHUNG CHO CÁC SẢN PHẨM
TÊN CẤPSỐCHIỀU CAOCÂN NẶNGGhi Chú
CẤP 1S11M10-1M1515-17KG
S21M15-1M2020-24KG
S31M20-1M3025-27KG
S3/701M3033-35KG
S3/801M3035-38KG
S41M30-1M3530-33KG
S4/701M32-1M3540KG
S4/801M32-1M3545KG
S51M40-1M4535-38KG
S5/701M40-1M4545KG
S5/801M40-1M4550KG
S61M5040KG
S6/801M5045-47KG
S71M5545KG
S7/801M5547-50KG
CẤP 2+3S81M40-1M5035-45KG
S91M50-1M6045-55KG
S101M55-1M6550-60KG
S111M45-1M5540-50KG
S121M50-1M6045-55KG
S131M60-1M7055-65KG
S141M45-1M5540-50KG
S151M55-1M6550-60KG
S161M65-1M7055-65KG